Zmiana skróconej nazwy i oznaczenia EQUITIER S.A. na NewConnect

13 Marca 2014

Zarząd EQUITIER S.A. informuje, iż zgodnie z Komunikatem Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 13 marca 2014 roku w związku ze zmianą firmy spółki VENTURION S.A. (PLAPCQT00016) na EQUITIER S.A., począwszy od dnia 14 marca 2014 roku akcje spółki będą notowane pod nazwą skróconą "EQUITIER" i oznaczeniem "ETR".

Podstawa prawna:

§3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Osoby reprezentujące spółkę:
Marcin Nastarowicz - Prezes Zarządu

powrót