Zmiana w strukturze akcjonariatu

28 Listopada 2013

Zarząd VENTURION INVESTMENT FUND S.A. informuje, że w dniu 27 listopada 2013 roku otrzymał zawiadomienie na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej, zgodnie z którym w dniach 22 oraz 25 listopada 2013 roku rozliczone zostały transakcje w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, w wyniku których PCH CAPITAL S.A. sprzedała łącznie 294.230 akcji zwykłych na okaziciela VENTURION INVESTMENT FUND S.A., które stanowią 0,95% w kapitale zakładowym oraz 0,90% w ogólnej liczbie głosów.

Podmiotami zawiadamiającymi są:
 Pan Piotr Chmielewski, który kontroluje ROWING CAPITAL Ltd,
 ROWING CAPITAL Ltd., która posiada 100% akcji PCH CAPITAL S.A.,
 PCH CAPITAL S.A., która kontroluje P.C.H. CAPITAL (CYPRUS) Ltd., oraz
 P.C.H. CAPITAL (CYPRUS) Ltd.

Przed ww. transakcjami podmioty zawiadamiające posiadały łącznie 29.874.230 akcji VENTURION INVESTMENT FUND S.A., które stanowiły 96,54% w kapitale zakładowym oraz 96,71% w ogólnej liczbie głosów, w tym bezpośrednio akcje posiadały:

1. PCH CAPITAL S.A. posiadała 3.294.230 akcji zwykłych na okaziciela, które stanowiły 10,64% w kapitale zakładowym oraz 10,13% w ogólnej liczbie głosów,

2. P.C.H. CAPITAL (CYPRUS) Ltd. posiadała 1.580.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A oraz 25.000.000 akcji zwykłych na okaziciela, które stanowiły łącznie 85,89% w kapitale zakładowym oraz 86,58% w ogólnej liczbie głosów.

Po ww. transakcjach podmioty zawiadamiające posiadają łącznie 29.580.000 akcji, które stanowią 95,59% w kapitale zakładowym oraz 95,80% w ogólnej liczbie głosów, w tym bezpośrednio akcje posiadają:

1. PCH CAPITAL S.A. posiada 3.000.000 akcji zwykłych na okaziciela, które stanowią 9,69% w kapitale zakładowym oraz 9,22% w ogólnej liczbie głosów,

2. P.C.H. CAPITAL (CYPRUS) Ltd. posiada 1.580.000 akcji imiennych uprzywilejowanych oraz 25.000.000 akcji zwykłych na okaziciela, które stanowią 85,89% w kapitale zakładowym oraz 86,58% w ogólnej liczbie głosów.
 

Zarząd VENTURION INVESTMENT FUND S.A. otrzymał również zawiadomienie od Pana Dariusza Graffa - członka Rady Nadzorczej, na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, zgodnie z którym podmiot w którym Pan Dariusz Graff pełni funkcję Prezesa Zarządu tj. PCH CAPITAL S.A., dokonał ww. sprzedaży 24.293 akcji po średniej cenie 0,53 zł za jedną akcję oraz 269.937 akcji po średniej cenie 0,44 zł za jedną akcję.

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt. 1) oraz art. 70 pkt. 1) ustawy o ofercie

Osoby reprezentujące spółkę:
Wiesław Karpowicz - Prezes Zarządu

powrót