Zmiany w Radzie Nadzorczej

1 Października 2013

Zmiany w Radzie Nadzorczej

VENTURION INVESTMENT FUND S.A. informuje, że w dniu 1 października 2013 roku wpłynęła rezygnacja Pana Mateusza Niemczyka z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki z dniem 30 września 2013 roku.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 2 pkt. 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące spółkę:

 

Wiesława Chmielewska - Prokurent

powrót