Zmiany w Radzie Nadzorczej EQUITIER S.A.

18 Lipca 2014

Zarząd EQUITIER S.A. niniejszym informuje, że w dniu 17 lipca 2014 roku akcjonariusz PCH CAPITAL S.A. na mocy posiadanych uprawnień statutowych odwołał z Rady Nadzorczej EQUITIER S.A. Pana Andrzeja Woźniakowskiego.

Podstawa prawna:
§3 ust. 2 pkt. 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Osoby reprezentujące spółkę:
Marcin Nastarowicz – Prezes Zarządu

powrót