Zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki

2 Sierpnia 2012

Raport EBI nr 15 – Zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki

Zarząd APACHE QUEST S.A. informuje, że w dniu 2 sierpnia 2012 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołało ze składu Rady Nadzorczej Pana Michała Jelińskiego, Pana Alishera Khujanazarov, Pana Przemysława Kalickiego, Pana Jarosława Goślińskiego oraz Panią Justynę Nieciecką.
Jednocześnie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 2 sierpnia 2012 roku powołało do Rady Nadzorczej, następujące osoby:
1. Pana Dariusza Graffa – managera od wielu lat związanego z rynkiem finansowym i doradztwa biznesowego. Pan Dariusz Graff pracował w spółkach consultingowych i mediowych. W ostatnich latach związany z giełdową Grupą Kapitałową Internet Group S.A. na stanowisku dyrektora ds. rozwoju. Pełnił również funkcję dyrektora zarządzającego spółką Ad Net S.A. Obecnie jest Prezesem Zarządu PCH CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie, Prezesem Zarządu PCH Fund Management Sp. z o. o. oraz PCH Financial Services S.A., prokurentem FUTURIS S.A., członkiem Rady Nadzorczej RUNICOM S.A.

2. Pana Wojciecha Chlebowskiego – absolwenta Wydziału Finansów i Bankowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz podyplomowych studiów w zakresie Psychologii Zmiany Postaw i Zachowań na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Pan Wojciech Chlebowski jest Certyfikowanym Doradcą w Alternatywnym Systemie Obrotu. W latach 2004 – 2009 roku był związany z Expander Advisors Sp. z o.o., gdzie zajmował stanowisko Doradcy Finansowego, Starszego Doradcy Finansowego oraz Managera Oddziału Prestige, aktywnie uczestnicząc w jego powstawaniu i rozwoju. Był odpowiedzialny za zarządzanie zespołem doradców finansowych, realizację planów sprzedażowych, rekrutację oraz współkształtowanie działań PR i marketingowych spółki. Od 2009 do 2011 roku był związany z Noble Bank S.A. (obecnie Getin Noble Bank S.A.) jako Private Banker, a następnie Zastępca Managera Oddziału, odpowiedzialny za doradztwo w transakcjach na rynku kapitałowym oraz doradztwo kredytowe. Od 2011 roku pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu CorporateBonds.pl Sp. z o. o., w ramach której odpowiada za kontakty z klientami, współpracę z partnerami biznesowymi oraz rekrutację pracowników.

3. Pana Piotra Jabłońskiego – absolwenta Szkoły Głównej Handlowej na kierunku Metody Ilościowe i Systemy Informatyczne. W latach 2004 – 2010 był związany z X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A., gdzie zatrudniony był kolejno jako Junior Dealer, Trader, Senior Trader, a następnie Deputy Chief Spot Desk. Od początku 2011 roku jest Dyrektorem Zarządzającym w Noble Securities S.A., gdzie odpowiada w całości za usługi związane z rynkiem Forex.

4. Pana Roberta Sieńkowskiego – absolwenta Wydziału Ekonomiki Produkcji Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W latach 1995 – 1997 roku Pan Robert Sieńkowski był związany z Ernst & Young Audit Sp. z o. o., gdzie zajmował się badaniem sprawozdań finansowych. Od 1999 do 2007 pracował jako Dyrektor Finansowy w firmach związanych z rynkiem mediów (m. in. Radio WAWA S.A., Dialog-Galicja Sp. z o. o., Lowe GGK Sp. z o. o., Inititive Media Warszawa Sp. z o. o.). W latach 2008-2010 był Dyrektorem Finansowym i Generalnym w Internet Group S.A, jak również członkiem zarządu i Dyrektorem operacyjnym Ad-net S.A. Od 2010 prowadzi własną działalność doradczą związaną z rynkiem kapitałowym.

5. Pana Tomasza Szymanowskiego – absolwenta Wydziału Informatyki Uniwersytetu Szczecińskim oraz ekonomii w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu. Pan Tomasz Szymanowski doświadczenie zawodowe zdobywał początkowo w handlu i sprzedaży bezpośredniej w branży IT, a następnie w agencji reklamowej oraz w firmie doradztwa finansowego i kredytowego, gdzie był zatrudniony na stanowisku dyrektora ds. marketingu. Od ponad 8 lat jest związany zawodowo z branżą public relations oraz investor reklations, jako manager w agencjach takich jak: PR Kwadrat, Lighthouse Consultants, Vision Group, Cieszewski Financial Communications. Do portfolio obsługiwanych przez niego klientów należą: PKO BP, PZU, Eutelsat, Innova Capital, Sygma Bank, Grupa LaSer, Kulczyk Investments, BZ WBK, Beta-at-home, KUKE, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych. W ostatnich latach jako twórca i właściciel agencji Unicorn Media koncentrował się na doradztwie w zakresie relacji inwestorskich na rzecz spółek debiutujących na rynku NewConnect oraz podmiotów na nim notowanych, takich jak m.in. Euro-Tax.pl, Genomed, Medicalgorithmics.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt. 11) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ” Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

    Patryk Kitowski – Prezes Zarządu

powrót