Zmiany w Zarządzie

1 Października 2013

Zmiany w Zarządzie

VENTURION INVESTMENT FUND S.A. informuje, że w dniu 30 września 2013 roku Pan Łukasz Kiniewicz złożył rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt. 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"


Osoby reprezentujące spółkę:
Wiesława Chmielewska - Prokurent

powrót