Zmiany w Zarządzie Spółki

3 Sierpnia 2012

Raport EBI nr 16 – Zmiany w Zarządzie Spółki

Zarząd APACHE QUEST S.A. informuje, że w dniu 3 sierpnia 2012 roku, Rada Nadzorcza podjęła uchwały, zgodnie z którymi dotychczasowemu Prezesowi Zarządu Panu Patrykowi Kitowskiemu powierzono funkcje Wiceprezesa Zarządu oraz do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu powołała Panią Magdalenę Grzybowską.
Pani Magdalena Grzybowska jest absolwentką Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Opolskiego oraz Podyplomowego Studium Prawa Spółek na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada licencję maklera papierów wartościowych nr 1935. Z rynkiem kapitałowym związana jest od 2003 roku. Pracowała jako dyrektor biura Związku Maklerów i Doradców, makler papierów wartościowych/trader w DM X-Trade Brokers S.A. i analityk rynków finansowych w Expander Advisors Sp. z o. o. W późniejszym okresie prowadziła działania w zakresie relacji inwestorskich spółek giełdowych oraz w zakresie public relations instytucji finansowych. Od roku 2009 związana z branżą venture capital, członek organów wielu spółek kapitałowych, m.in. Silva S.A., Internetowy Dom Handlowy S.A. (obecnie: Stereo.pl S.A.), Skarbiec Koronny S.A, Finader S.A., Biomax S.A., HighSky Brokers a.s. W latach 2004-2012 członek zarządu Związku Maklerów i Doradców. Obecnie jest Prezesem Zarządu VENTURION INVESTMENT FUND I S.A. z siedzibą w Warszawie.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt. 11) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ” Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

    Magdalena Grzybowska – Prezes Zarządu
    Patryk Kitowski – Wiceprezes Zarządu

powrót