Zmiany w zarządzie VENTURION INVESTMENT FUND S.A.

22 Stycznia 2013

Zarząd Venturion Investment Fund S.A. informuje, iż w dniu 21 stycznia 2013 roku Pani Magdalena Grzybowska złożyła rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu z dniem 23 stycznia 2013 roku.

Podstawa prawna: par. 3 ust. 2 pkt. 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Osoby reprezentujące Spółkę:

* Magdalena Grzybowska - Prezes Zarządu

powrót