Zwyczajne Walne Zgromadzenie

1 Lipca 2014

Zarząd EQUITIER S.A. niniejszym informuje, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 czerwca 2014 roku co najmniej 5% głosów posiadali następujący akcjonariusze:

1. PCH CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie posiadająca 474.453 akcje, stanowiące 20,17% w liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2014 roku i 15,33% w kapitale zakładowym oraz 19,45% w ogólnej liczbie głosów,
2. P.C.H. CAPITAL (CYPRUS) LTD. z siedzibą w Larnace posiadająca 2.503.136 akcji, stanowiących 79,83% w liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2014 roku i 80,89% w kapitale zakładowym oraz 76,96% w ogólnej liczbie głosów.

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 3) ustawy o ofercie.

Osoby reprezentujące spółkę:
Marcin Nastarowicz - Prezes Zarządu

powrót