Equitier S.A. prowadzi swoją działalność poprzez spółki zależne:

Equitier Partners jest spółką w 100% zależną od Equitier S.A.

Przedmiotem działalności spółki jest identyfikacja inwestorów, doradztwo i edukacja w zakresie produktów finansowych.

Equitier Partners prowadzi działalność poprzez ogólnopolską sieć dystrybucji zbudowaną w oparciu o partnerów zajmujących się pośrednictwem finansowym.

Podstawowymi instrumentami prezentowanymi inwestorom są papiery wartościowe emitowane przez spółki z Grupy Kapitałowej PCH Capital S.A., w tym obligacje, akcje i obligacje zamienne na akcje.