Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Equitier S.A. w dniu 30 sierpnia 2016 roku

31 Sierpnia 2016

Raport nr 6/2016

zobacz więcej

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29 lipca 2016 roku

29 Lipca 2016

Raport nr 4/2016

zobacz więcej

Podmioty posiadające co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 14 września 2015 roku

15 Września 2015

Raport nr 6/2015

zobacz więcej

Podmioty posiadające co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym w dniu 15 lipca 2015 roku

16 Lipca 2015

Raport nr 4/2015

zobacz więcej

Podmioty posiadające co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 30 czerwca 2015 roku

30 Czerwca 2015

Raport nr 2/2015

zobacz więcej