Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu VENTURION INVESTMENT FUND S.A. w dniu 21 lutego 2014 roku

21 Lutego 2014

Zarząd VENTURION S.A. niniejszym informuje, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 21 lutego 2014 roku co najmniej 5% głosów posiadali następujący akcjonariusze:

1. PCH CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie posiadająca 1.580.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A oraz 3.000.000 akcji zwykłych na okaziciela, stanowiących 19,77% w liczbie głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 21 lutego 2014 roku i 14,80% w kapitale zakładowym oraz 18,94% w ogólnej liczbie głosów,

2. P.C.H. CAPITAL (CYPRUS) LTD. z siedzibą w Larnace posiadająca 25.000.000 akcji zwykłych na okaziciela stanowiących 80,23% w liczbie głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 21 lutego 2014 roku i 80,79% w kapitale zakładowym oraz 76,86% w ogólnej liczbie głosów.

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 3) ustawy o ofercie.

Osoby reprezentujące spółkę:
Marcin Nastarowicz - Prezes Zarządu

powrót