APACHE QUEST S.A.: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu APACHE QUEST S.A. w dniu 2 sierpnia 2012 roku

2 Sierpnia 2012

APACHE QUEST S.A.: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu APACHE QUEST S.A. w dniu 2 sierpnia 2012 roku

Zarząd APACHE QUEST S.A. informuje, że w dniu 2 sierpnia 2012 roku na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki następujący akcjonariusze posiadali co najmniej 5% głosów: 1. Patryk Kitowski posiadający 790.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A, uprawniających do 1.580.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu, stanowiących 50% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 2 sierpnia 2012 roku oraz 26,83% w kapitale zakładowym oraz 34,92% w ogólnej liczbie głosów, 2. Sebastian Partyka posiadający 790.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A, stanowiących 50% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 2 sierpnia 2012 roku oraz uprawniających do 1.580.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu, stanowiących 26,83% w kapitale zakładowym oraz 34,92% w ogólnej liczbie głosów.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Prezes Zarządu  Patryk Kitowski 2012-08-02

Informacje o podmiocie:

Skrócona nazwa emitenta:  APACHE QUEST S.A.

Pełna nazwa emietenta:  APACHE QUEST SPÓŁKA AKCYJNA

Sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie:  

Adres:  Saperska 1 lok. 18, 01-735 Warszawa
Telefon:  +48 22 250 15 91
Fax:  +48 22 250 15 69
E-mail:  biuro@apachequest.pl
www:  www.apachequest.pl
NIP:  5272666891
REGON:  142980853

powrót