Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 15 lutego 2013 roku

16 Marca 2013

Zarząd VENTURION INVESTMENT FUND S.A. informuje, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 15 lutego 2013 roku następujący akcjonariusze posiadali co najmniej 5% głosów:

1. PCH CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie – 4.942.530 akcji, stanowiących 15,97% w kapitale zakładowym oraz uprawniających do 6.522.530 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 20,69% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 15 lutego 2013 roku oraz 20,05% w ogólnej liczbie głosów,

2. P.C.H. CAPITAL (CYPRUS) Ltd. z siedzibą w Larnace – 25.000.000 akcji, stanowiących 80,79% w kapitale zakładowym oraz uprawniających do 25.000.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 79,31% na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 15 lutego 2013 roku oraz 76,86% w ogólnej liczbie głosów.

Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
16-02-2013 Adam Łanoszka Prezes Zarządu

powrót