Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 27 listopada 2012 roku

28 Listopada 2012

Podstawa prawna: art. 70 pkt. 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5%

Zarząd VENTURION INVESTMENT FUND S.A. informuje, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 27 listopada 2012 roku następujący akcjonariusze posiadali co najmniej 5% głosów: 1. P.C.H. CAPITAL (CYPRUS) LIMITED z siedzibą w Larnace, Cypr – 25.000.000 akcji zwykłych na okaziciela, które stanowiły 79,31% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 27 listopada 2012 roku oraz stanowią 80,79% w kapitale zakładowym i 76,86% w ogólnej liczbie głosów, 2. PCH CAPITAL S.A. – 1.580.000 akcji imiennych uprzywilejowanych oraz 3.362.530 akcji zwykłych na okaziciela, które stanowiły 20,69% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 27 listopada 2012 roku oraz stanowią 15,97% w kapitale zakładowym i 20,05% w ogólnej liczbie głosów.

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Magdalena Grzybowska - Prezes Zarządu

powrót