Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 7 czerwca 2013 roku

7 Czerwca 2013

Raport bieżący 4/2013

Postawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Zarząd VENTURION INVESTMENT FUND S.A. informuje, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 7 czerwca 2013 roku następujący akcjonariusze posiadali co najmniej 5% głosów:

1. PCH CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie - 4.580.000 akcji, stanowiących 14,80% w kapitale zakładowym oraz uprawniających do 6.160.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 19,77% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 7 czerwca 2013 roku oraz 18,94% w ogólnej liczbie głosów,
2. P.C.H. CAPITAL (CYPRUS) Ltd. z siedzibą w Larnace - 25.000.000 akcji, stanowiących 80,79% w kapitale zakładowym oraz uprawniających do 25.000.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 80,23% na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 7 czerwca 2013 roku oraz 76,86% w ogólnej liczbie głosów.

Podpisy osób reprezetujących spółkę:
07-06-2013 Łukasz Kiniewicz Prezes Zarządu

powrót