VENTURION INVESTMENT FUND SA akcjonariusze posiadający co najmniej 5% na NWZ 29 sierpnia 2013 r.

29 Sierpnia 2013

Postawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Zarząd VENTURION INVESTMENT FUND S.A. informuje, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 29 sierpnia 2013 roku następujący akcjonariusze posiadali co najmniej 5% głosów:

1. PCH CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie posiadająca 1.580.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A oraz 362.530 akcji zwykłych na okaziciela, które stanowiły łącznie 12,35% na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29 sierpnia 2013 roku i 6,28% w kapitale zakładowym oraz 10,83% w ogólnej liczbie głosów,

2. P.C.H. CAPITAL (CYPRUS) LTD. z siedzibą w Larnace, Cypr posiadająca 25.000.000 akcji zwykłych na okaziciela, które stanowiły 87,65% na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29 sierpnia 2013 roku i 80,79% w kapitale zakładowym oraz 76,86% w ogólnej liczbie głosów.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
2013-06-30  Łukasz Kiniewicz  Prezes Zarządu

powrót