VENTURION INVESTMENT FUND S.A.: Zwiększenie zaangażowania PCH CAPITAL S.A. w EQUITIER S.A.

25 Marca 2014

Zarząd EQUITIER S.A. informuje, że w dniu 25 marca 2014 roku otrzymał zawiadomienie od Pana Dariusza Graffa – członka Rady Nadzorczej, na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, zgodnie z którym podmiot w którym Pan Dariusz Graff pełni funkcję Prezesa Zarządu tj. PCH CAPITAL S.A. zwiększył zaangażowanie w EQUITIER S.A. o 164.809 akcji, w wyniku następujących transakcji:

• kupno 33.565 akcji po średniej cenie 0,35 zł za akcję – rozliczenie transakcji w dniu 17 marca 2014 roku,

• sprzedaż 250 akcji po średniej cenie 0,31 zł za akcję – rozliczenie transakcji w dniu 17 marca 2014 roku,

• kupno 92.682 akcji po średniej cenie 0,39 zł za akcję – rozliczenie transakcji w dniu 21 marca 2014 roku,

• kupno 40.492 akcji po średniej cenie 0,42 zł za akcję – rozliczenie transakcji w dniu 26 marca 2014 roku,

• sprzedaż 1.680 akcji po średniej cenie 0,39 zł za akcję – rozliczenie transakcji w dniu 26 marca 2014 roku.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt. 1) ustawy o ofercie

Osoby reprezentujące spółkę:

Marcin Nastarowicz – Prezes Zarządu

powrót