Zawiadomienie Członka Rady Nadzorczej

30 Października 2013

Zarząd VENTURION INVESTMENT FUND S.A. informuje, że otrzymał od Pana Dariusza Graffa – członka Rady Nadzorczej zawiadomienie na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, zgodnie z którym podmiot w którym Pan Dariusz Graff pełni funkcję Prezesa Zarządu tj. PCH CAPITAL S.A. dokonał w dniu 22 października 2013 roku zbycia 21.000 akcji zwykłych na okaziciela VENTURION INVESTMENT FUND S.A. po średniej cenie 1,09 zł za akcję oraz w dniu 23 października 2013 roku zbycia 47.300 akcji zwykłych na okaziciela VENTURION INVESTMENT FUND S.A. po średniej cenie 1,32 zł za akcję.

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt. 1) ustawy o ofercie

Osoby reprezentujące spółkę:
Wiesław Karpowicz – Prezes Zarządu

powrót