Grupa Equitier prowadzi działalność w obszarze finansów poprzez firmy, które buduje od podstaw. Do spółki holdingowej należy pierwsze finansowanie, kreowanie strategii i pozyskanie zespołu.

Jako podmiot dominujący Equitier S.A. aktywnie uczestniczy
w tworzeniu wartości spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej poprzez nadzór i koordynację ich rozwoju.

Equitier S.A. należy do grupy kapitałowej Pch Capital S.A., której pomysłodawcą, założycielem i jedynym akcjonariuszem jest Pan Piotr Marek Chmielewski.

Akcje Equitier S.A. są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w alternatywnym systemie obrotu.