EQUITIER S.A. prowadzi swoją działalność poprzez spółki zależne:

EQUITIER Capital Partners posiada 55% akcji
w NEVIUS S.A.

NEVIUS S.A. jest grupą doradców świadczących usługi finansowe dla inwestorów indywidualnych.

Spółka działa bezpośrednio oraz przy współpracy z rozbudowaną siecią partnerów w całym kraju

Liderami NEVIUS S.A. są:

Pani Agnieszka Knyziak - Podsiadlik - Prezes Zarządu, która posiada wieloletnie doświadczenie na rynku doradztwa finansowego. Aktywnie wspierała rozwój firm, w których pracowała. Umacniała ich pozycję lidera na rynku, aktywnie rozwijała sieć placówek sprzedaży, prowadziła działania marketingowe wspierające sprzedaż oraz pozyskiwała długoterminowe kontrakty. Pracowała dla Provident Polska S.A. przedstawiciela Brytyjskiej Firmy Finansowej Provident Financial plc, Pramerica Życie Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A., Premium Financial Sp. z o.o. oraz w Kancelarii Finansowej Pyffel i Partnerzy, gdzie pełniła funkcję COO oraz była partnerem i prokurentem.

Pan Robert Banaś - Wiceprezes Zarządu, który posiada bogate doświadczenie w bezpośredniej sprzedaży, budowaniu sieci sprzedaży instrumentów finansowych, planowaniu, realizacji i rozwoju strategii sprzedażowych, uruchamianiu oddziałów i filii, a także tworzeniu nowych obszarów rozwoju działalności firmy. Pracował dla Efect S.A., jako Doradca Klienta Zamożnego w Kancelarii Finansowej Pyffel i Partnerzy oraz Dyrektor Oddziału w Idea Bank S.A.