Equitier S.A. prowadzi swoją działalność poprzez spółki zależne:

OTP Global S.A. jest spółką w 100% zależną
od Equitier S.A.

OTP Global S.A. prowadzi działalność w branży windykacyjnej w zakresie: wywiadu gospodarczego, detektywistyki w biznesie, windykacji na zlecenie portfeli masowych, windykacji pojedynczych zleceń oraz zakupu portfeli wierzytelności.

Spółka posiada sieć windykatorów terenowych oraz call center w Oddziale w Zamościu.

OTP Global S.A. jest komandytariuszem w spółce Kancelaria OTP Global Sp. K., w ramach której budowana jest kancelaria prawna uzupełniająca ofertę OTP Global S.A. o windykację sądową.

Spółką kierują Pan Łukasz Jaczyński - Prezes Zarządu i Pan Rafał Wnorowski - Wiceprezes Zarządu.

www.otpglobal.pl