Projekty zrealizowane przez Grupę Equitier:

Maj 2014

2.930.000 zł Maj 2014 Prywatna emisja obligacji
538.000 zł Maj 2014 Prywatna emisja obligacji
370.000 zł Maj 2014 Prywatna emisja obligacji