Projekty zrealizowane przez Grupę Equitier:

Marzec 2016

10.000,00 zł Marzec 2016 Prywatna emisja obligacji
38.000,00 zł Marzec 2016 Prywatna emisja obligacji
70.000,00 zł Marzec 2016 Prywatna emisja obligacji
605.000,00 zł Marzec 2016 Prywatna emisja obligacji
416.000,00 zł Marzec 2016 Prywatna emisja obligacji