Holding Equitier S.A. prowadzi działalność w obszarze
doradztwa finansowego. Equitier S.A. aktywnie uczestniczy w tworzeniu wartości spółek
wchodzących w skład grupy poprzez
nadzór i koordynację ich rozwoju.

Equitier S.A. prowadzi działalność w obszarze doradztwa finansowego i relacji inwestorskich.

Konsultanci Equitier S.A. wspierają klientów indywidualnych oraz przedsiębiorców w korzystaniu z dostępnych rozwiązań na rynku pieniężnym i kapitałowym w celu optymalnego zarządzania majątkiem oraz maksymalnego ograniczenia ryzyka inwestowanych finansów osobistych.

Rozwiązania prezentowane przez doradców to instrumenty finansowe emitowane przez podmioty z Grupy Kapitałowej oraz spółki, w które Grupa inwestuje własne środki.

Konsultanci umożliwiają wzięcie udziału w ofertach prywatnych
i publicznych, pierwotnych i wtórnych:

  • obligacji korporacyjnych,
  • obligacji zamiennych,    
  • akcji.

Bieżące, intensywne relacje z inwestorami oparte są o dostęp do informacji, zarówno o emitentach, jak i instrumentach finansowych, przekazywanych za pośrednictwem doradców, newsletterów, stron internetowych i raportów giełdowych.

Dla przedsiębiorców i spółek Equitier S.A. świadczy usługi doradztwa finansowego mającego na celu dobór optymalnych produktów i usług finansowych w celu pozyskania finansowania i/lub poprawy ich płynności finansowej.

W szczególności doradcy Equitier S.A.:

  • analizują potrzeby Klientów w zakresie produktów i usług finansowych,
  • analizują potrzeby Klientów w zakresie płynności finansowej (cashflow),
  • przygotowują propozycję optymalizacji źródeł finansowania,
  • przedstawiają propozycję produktów i usług finansowych konkretnych instytucji finansowych (banków, funduszy, pożyczkodawców, leasingodawców, firm faktoringowych, firm windykacyjnych, innych dostawców produktów i usług finansowych),
  • doradzają w przygotowaniu wymaganych dokumentów,
  • wspierają w negocjacjach.