Raport jednostkowy za I kwartał 2014 r.

16 Maja 2014

Zarząd EQUITIER S.A. przekazuje w załączeniu jednostkowy raport okresowy za I kwartał 2014 roku.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect''.

Załączniki:

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Marcin Nastarowicz - Prezes Zarządu

powrót