Raport jednostkowy za II kwartał 2013 r.

14 Sierpnia 2013

Zarząd Emitenta przekazuje w załączniku raport okresowy za I kwartał 2013 roku.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect''.

Załączniki:
VENTURION INVESTMENT FUND - raport jednostkowy za I kwartał 2013 - 15.05.2013.pdf rozmiar: 171.1 kB

Osoby reprezentujące spółkę:
Łukasz Kiniewicz - Prezes Zarządu

powrót