Raport jednostkowy za III kwartał 2013 r.

14 Listopada 2013

Zarząd Emitenta przekazuje w załączniku raport okresowy za III kwartał 2013 roku

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect''.

Załączniki:
VENTURION - raport jednostkowy za III kwartał 2013 roku - 14.11.2013.pdf rozmiar: 140.3 kB

Osoby reprezentujące spółkę:
Wiesław Karpowicz - Prezes Zarządu

powrót