Raport okresowy za I kwartał 2012 r.

15 Maja 2012

Raport okresowy za I kwartał 2012 r. 

Zarząd spółki Apache Quest S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za I Q 2012 r.

Podstawa prawna: §5 ust. 1. pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Raport kwartalny IQ 2012 - Apache Quest S.A..pdf

powrót