Raport okresowy za II kwartał 2012 r.

14 Sierpnia 2012

Raport okresowy za II kwartał 2012 r.

Zarząd Apache Quest S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za II kwartał 2012 r.

Podstawa prawna: §5 ust. 1. pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Załączniki:

1. 2012_08_14 Raport okresowy IIQ 2012 .pdf
2. 20120814_35776_154027.zip

powrót