Raport okresowy za IV kwartał 2012 r.

14 Lutego 2013

Zarząd Emitenta przekazuje w załączniku Raport okresowy za IV kwartał 2012 roku.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect''.

Załączniki:
VENTURION INVESTMENT FUND - raport za IV kwartał 2012 - 14.02.2013.pdf

Osoby reprezentujące spółkę:
Adam Łanoszka - Prezes Zarządu

powrót