Raport roczny Apache Quest S.A. za 2011 rok

15 Czerwca 2012

Raport roczny Apache Quest S.A. za 2011 rok 

Zarząd Apache Quest S.A. z siedzibą w Warszawie, przekazuje raport roczny spółki za 2011 rok.

Podstawa prawna: §5. ust. 1. pkt 2. Załącznika Nr 3 "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect". 

Załączniki:

1. Raport roczny spółki Apache Quest S.A za 2011 rok.pdf 

2. 20120710_32923_143957.zip

powrót