Raport roczny jednostkowy za rok 2012 r.

13 Czerwca 2013

Zarząd Emitenta przekazuje w załączniku raport okresowy za rok obrotowy zakończony w dniu 31.12.2012.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect''

Załączniki:
VENTURION INVESTMENT FUND - jednostkowe sprawozdania finansowe 2012 - 13.06.2013.pdf rozmiar: 855.1 kB
VENTURION INVESTMENT FUND - jednostkowy raport roczny 2012 - 13.06.2013.pdf rozmiar: 656.5 kB
VENTURION INVESTMENT FUND - raport z badania jednostkowego sprawozdania finansowego 2012 - 13.06.2013.pdf rozmiar: 341.1 kB
VENTURION INVESTMENT FUND - opinia do jednostkowego raportu rocznego 2012 - 13.06.2013.pdf rozmiar: 124.0 kB

Osoby reprezentujące spółkę:
Łukasz Kiniewicz - Prezes Zarządu

powrót