Raport roczny skonsolidowany za 2012 r.

13 Czerwca 2013

Zarząd Emitenta przekazuje w załączniku raport okresowy za rok obrotowy zakończony w dniu 31.12.2012.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect''

Załączniki:
VENTURION INVESTMENT FUND - skonsolidowany raport roczny 2012 - 13.06.2013.pdf rozmiar: 615.4 kB
VENTURION INVESTMENT FUND - skonsolidowane sprawozdania finansowe 2012 - 13.06.2013.pdf rozmiar: 940.7 kB
VENTURION INVESTMENT FUND - raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego 2012 - 13.06.2013.pdf rozmiar: 761.8 kB
VENTURION INVESTMENT FUND - opinia do skonsolidowanego raportu rocznego 2012 - 13.06.2013.pdf rozmiar: 255.4 kB

Osoby reprezentujące spółkę:
Łukasz Kiniewicz - Prezes Zarządu

powrót