Raport skonsolidowany za I kwartał 2014 r.

16 Maja 2014

Zarząd Emitenta informuje, że zgodnie z §5 ust. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, skorzystał z przysługującego mu prawa odejścia od konsolidacji na podstawie art. 58 ust. 1 ustawy o rachunkowości z dnia z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 152 poz. 1223 z późn. zm.). 

Jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2014 roku został opublikowany raportem nr 31/2014.

Podstawa prawna: 

§ 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect''.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Marcin Nastarowicz - Prezes Zarządu

powrót