Raport skonsolidowany za II kwartał 2013 r.

14 Sierpnia 2013

Zarząd VENTURION INVESTMENT FUND S.A. przekazuje w załączniku skonsolidowany raport okresowy za II kwartał 2013 roku.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect''.

Załączniki:
VENTURION INVESTMENT FUND - raport skonsolidowany za II kwartał 2013 - 14.08.2013.pdf rozmiar: 176.7 kB

Osoby reprezentujące spółkę:
Łukasz Kiniewicz - Prezes Zarządu

powrót