Raport skonsolidowany za III kwartał 2013 r.

14 Lutego 2013

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 47/2013, Zarząd VENTURION INVESTMENT FUND S.A. ("Spółka") przekazuje skonsolidowany raport za III kwartał 2013 roku.

Podstawa prawna
§ 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect''.


Załączniki:
VENTURION - raport skonsolidowany za III kwartał 2013 roku - 14 02 2014.pdf rozmiar: 192.2 kB

Osoby reprezentujące spółkę:
Marcin Nastarowicz - Prezes Zarządu

powrót