Raport skonsolidowany za IV kwartał 2012 r.

26 Lutego 2013

Zarząd Emitenta przekazuje w załączniku Raport okresowy za IV kwartał 2012 roku.

 

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect''

Załączniki:
VENTURION INVESTMENT FUND - skonsolidowany raport za IV kwartał 2012

Osoby reprezentujące spółkę:

Adam Łanoszka - Prezes Zarządu

powrót