Raport skonsolidowany za IV kwartał 2013 r.

14 Lutego 2013

Zarząd Emitenta przekazuje w załączniku raport skonsolidowany za IV kwartał 2013 roku

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect''.


Załączniki:
VENTURION - raport skonsolidowany za IV kwartał 2013 roku - 14 02 2014.pdf rozmiar: 206.1 kB

Osoby reprezentujące spółkę:
Marcin Nastarowicz - Prezes Zarządu

powrót