Equitier S.A. swój dynamiczny wzrost wartości
zamierza osiągnąć poprzez systematyczny i operacyjny
rozwój spółek wchodzących w skład grupy lub poprzez
przemyślane, celowe akwizycje.

Ważnym elementem jest również tworzenie kolejnych podmiotów, wzbogacających dotychczasową ofertę firm z grupy lub poszerzających rynek odbiorców.

Poprzez wdrożenie optymalnych rozwiązań strategicznych, operacyjnych, finansowych lub organizacyjnych, we współpracy z kadrą menadżerską podmiotów kontrolowanych, Equitier S.A. dąży do maksymalizacji ich wyników finansowych oraz budowania pozycji konkurencyjnej.

Equitier S.A. przewagę konkurencyjną opiera na:

  • zaangażowaniu branżystów o wysokim poziomie kompetencji
    i doświadczenia,
  • aktywnym nadzorze i współpracy z podmiotami kontrolowanymi,
    w tym udziale w organach zarządzających i nadzorujących,
  • kreatywności i wykorzystaniu różnorodnych instrumentów przy pozyskiwaniu finansowania, dostosowanym do działalności spółek lub realizowanych przez nie projektów,
  • rozszerzanie oferty produktów i usług finansowych własnych i zewnętrznych, w celu oferowania ich podmiotom powiązanym i Klientom zewnętrznym
  • wsparciu operacyjnym i finansowym podmiotów kontrolowanych